Grödan från Fornkorn odlas för närvarande på Bagershills gård utanför Lund.

På sikt hoppas vi kunna utöka Fornkorns sortiment med flera sorters äldre sädesslag (kanske odlade på andra skånska gårdar) men just nu har vi ölandsvete i två olika typer av mjöl. 

Bagershills gård drivs idag av andra och tredje generationen av  familjen Christerson - syskonen Anna med särbo och Nils med familj. Släkten har en lång tradition inom lantbruk. 

fornkorns filosofi

Produkterna som säljs under Fornkorn är konventionellt odlade men enligt principen minimerad jordbearbetning. Det innebär att man bearbetar jorden helst bara en men max två gånger/år. Resten av jordbearbetningen sköter maskarna om. Genom denna metod blir dieselförbrukningen så låg som möjligt vilket ju är det bästa för miljön. 

Kanske någon undrar varför vi inte bara odlar ekologiskt? 

Vi anser att ekologisk odling kräver alldeles för hög dieselförbrukning såväl som arbetsinsats/hektar. På vårt vis minskas behovet av diesel samtidigt som gården drivs på effektivast möjliga vis.

Ser man på ölandsvete så är det en gammal vetesort som inte behöver särskilt mycket växtskyddsmedel för att hålla sig frisk och sund. Växtskyddsmedel som förkortar strået, växtskyddsmedel som innehåller isoproturon samt gödning som innehåller kadmium är totalförbjudet att använda på gården. Vi sprider heller inte ut slam från kommunen då man inte vet vad det innehåller. 

Familj och anställda på Margretevall, Kåseberga, samlade framför fotografen en sommardag någon gång på 1930-talet. Gårdens stolthet - arbetshästarna - får vara med. Fotograf okänd.

Familjen Christerson är lantbrukare sedan flera generationer.